Home

Zelfstandig High Care neonatologie en kinderverpleegkundige Esmé Ras

Esmé biedt als zelfstandig High Care neonatologie en kinderverpleegkundige zorg
In zowel ziekenhuizen, medische instellingen als ook in thuissituaties (particuliere zorg).
Esmé is ook inzetbaar als particulier verpleegkundige (PGB).

Zorg op maat leveren staat bij mij voorop! Ieder mens is een uniek individu met eigen wensen en behoeften,
en heeft daarom recht op persoonlijke zorg en begeleiding.
Als High Care neonatologie en kinderverpleegkundige en met mijn opgedane ervaring kan ik u dit bieden.

Ik hoop u graag te ontmoeten!

Esmé zorgt, ook voor u!

zzp-verpleegkundige

Werkwijze

Wanneer u heeft besloten gebruik te maken van de diensten van Esmé, is de werkwijze als volgt.
Esmé komt bij u in dienst voor (on)bepaalde tijd tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.
Maandelijks zal zij een factuur sturen.

Kwaliteitsregister verpleegkundigen

kwaliteit-verpleegkundige  registratienummer: 212178
            Esmé is als verpleegkundige lid van het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Esmé is geregistreerd bij KIWA

Bij dossier raadplegen: pasnummer 4880
geboortedatum 20-05-1972
derdenwachtwoord 2e57c6

download